NASH

Registrace hříběte v N.A.S.H. Registry, USA

Narozenému hříběti ze spojení hafling × APH (více v sekci Podmínky chovu NASH) je třeba co nejdříve po narození nechat stanovit genotyp (kontakty na oprávněné laboratoře najdete na webu ÚEK). Pokud DNA protokol nemá vystavený ani jeho haflingská matka, je třeba nechat otestovat také ji.

Poté si stáhněte formulář New Foal Registration Form v angličtině zde (na webu N.A.S.H. Registry najdete jeho překlad do češtiny), vytiskněte si anglický originál a vyplňte ho. Při vypisování údajů nepoužívejte diakritiku (háčky, čárky) a informace o zbarvení pište pouze anglicky (tzn. světlý ryzák – sorrel, tmavý ryzák – chestnut, světlý hnědák – bay, vraník – black atd.; názorný popis barev a znaků na hlavě najdete na webu Paint Horse Clubu ČR). Také datum je třeba uvádět v anglické podobě s rozepsáním názvu měsíce slovem (např. 30. 4. 2013 zapíšete jako April 30, 2013; 11. 5. 2013 bude May 11, 2013 apod.).

Dále je třeba vyfotit hříbě zepředu, zezadu, z obou stran a také spolu s matkou. Všechny fotografie vytiskněte (barevně) a přiložte je k formuláři.

Ještě je nezbytné okopírovat Osvědčení o původu HF klisny, kde je zároveň zaznamenán její zápis do PK haflinga, a také oba DNA protokoly – HF matky i jejího NASH hříběte. Tyto kopie přiložíte k fotografiím a vyplněnému formuláři a vše odešlete na adresu:

North American Spotted Haflinger (NASH)
P. O. Box 205
Cuyahoga Falls, Ohio 44222
USA

Spolu s odesláním žádosti o registraci NASH hříběte je potřeba uhradit poplatek, který činí 20 USD pro členy N.A.S.H. Registry (členství je ovšem také zpoplatněno, více viz Členství v NASH Registry), anebo 40 USD pro nečleny. Platba se provádí buď hotově (přiložíte dvacetidolarové bankovky do obálky s registračním formulářem a zašlete to jako doporučený dopis do USA – doporučené zásilky do zahraničí jsou pojištěny proti ztrátě – informujte se u České pošty), nebo bezhotovostně prostřednictvím PayPalu (viz www.nash2006.com).

V případě nejasností se prosím obracejte na majitele APH hřebců, kteří vám s vyplněním formulářů pomohou.

Evidence hříběte v ČR
Až vám přijde z USA osvědčení o původu NASH, zajdete s ním k notáři a necháte vystavit jeho ověřenou kopii. Poté si pozvete domů českého inspektora chovu koní pro příslušnou oblast (kontakty najdete na webu ÚEK) a necháte hříbě označit (slovním a grafickým popisem a čipem).

Inspektorovi předáte notářsky ověřenou kopii certifikátu z N.A.S.H. Registry. Na jeho základě ÚEK ČR vyhotoví průkaz koně („modrý průkaz“), v němž bude v kolonce plemeno (nikoli plemenný typ) uvedeno: N.A.S.H. a budou v něm také zapsáni oba rodiče.

Jelikož proces vystavení PP v USA nějakou dobu trvá (počítejte s 2–3 měsíci), prosíme chovatele, aby situaci nepodcenili a začali řešit registraci hříběte v N.A.S.H. Registry neprodleně po jeho narození. Při registraci koní starších než rok stoupá registrační poplatek na 200 USD (u členů na 100 USD) a koně starší dvou let nejdou zaregistrovat vůbec!