NASH

Registrace hříběte v N.A.S.H. Registry, USA

Narozenému hříběti ze spojení hafling × APH (více v sekci Podmínky chovu NASH) je třeba co nejdříve po narození nechat stanovit genotyp (kontakty na oprávněné laboratoře najdete na webu ÚEK). Pokud DNA protokol nemá vystavený ani jeho haflingská matka, je třeba nechat otestovat také ji.

Poté si stáhněte formulář New Foal Registration Form v angličtině zde (na webu N.A.S.H. Registry najdete jeho překlad do češtiny), vytiskněte si anglický originál a vyplňte ho. Při vypisování údajů nepoužívejte diakritiku (háčky, čárky) a informace o zbarvení pište pouze anglicky (tzn. světlý ryzák – sorrel, tmavý ryzák – chestnut, světlý hnědák – bay, vraník – black atd.; názorný popis barev a znaků na hlavě najdete na webu Paint Horse Clubu ČR). Také datum je třeba uvádět v anglické podobě s rozepsáním názvu měsíce slovem (např. 30. 4. 2013 zapíšete jako April 30, 2013; 11. 5. 2013 bude May 11, 2013 apod.).

Dále je třeba vyfotit hříbě zepředu, zezadu, z obou stran a také spolu s matkou. Všechny fotografie vytiskněte (barevně) a přiložte je k formuláři.

Ještě je nezbytné okopírovat Osvědčení o původu HF klisny, kde je zároveň zaznamenán její zápis do PK haflinga, a také oba DNA protokoly – HF matky i jejího NASH hříběte. Tyto kopie přiložíte k fotografiím a vyplněnému formuláři a vše odešlete na adresu:

N.A.S.H. CEO Beth Jackenheimer
225 Pearl Street
Ashland, OH 44805
USA

Spolu s odesláním žádosti o registraci NASH hříběte je potřeba uhradit poplatek, který činí 20 USD. Pro platbu buď použijte PayPal (adresa: NashHorseRegistry@gmail.com ), nebo přiložte dvacetidolarovou bankovku přímo do obálky s registračním formulářem a fotografiemi hříběte a zašlete ji jako doporučený dopis do USA (doporučené zásilky do zahraničí jsou pojištěny proti ztrátě – informujte se u České pošty).

Je možné stát se členem N.A.S.H. Registry, členství je zpoplatněno 20 USD za 2 roky. Členům je pravidelně minimálně jednou měsíčně zasílám bulletin v angličtině (ukázku viz zde) a mají právo hlasovat (e-mailem či poštou) o pravidlech N.A.S.H. Registry (například o povinném testování hřebců na geneticky přenosná onemocnění, povolení či zákazu příbuzenské plemenitby apod.). Pokud se chcete stát členem N.A.S.H. Registry, stáhněte si formulář Application for membership v angličtině zde (české znění viz www.nash2006.com ), vytiskněte si anglický originál, vyplňte jej a odešlete na adresu na něm uvedenou spolu s poplatkem 20 USD.

V případě nejasností se prosím obracejte na majitele APH hřebců, kteří vám s vyplněním formulářů pomohou.

Evidence hříběte v ČR
Až vám přijde z USA osvědčení o původu NASH, zajdete s ním k notáři a necháte vystavit jeho ověřenou kopii. Poté si pozvete domů českého inspektora chovu koní pro příslušnou oblast (kontakty najdete na webu ÚEK) a necháte hříbě označit (slovním a grafickým popisem a čipem).

Inspektorovi předáte notářsky ověřenou kopii certifikátu z N.A.S.H. Registry. Na jeho základě ÚEK ČR vyhotoví průkaz koně („modrý průkaz“), v němž bude v kolonce plemeno (nikoli plemenný typ) uvedeno: N.A.S.H. a budou v něm také zapsáni oba rodiče.

Jelikož proces vystavení PP v USA nějakou dobu trvá (počítejte s 2–3 měsíci), prosíme chovatele, aby situaci nepodcenili a začali řešit registraci hříběte v N.A.S.H. Registry neprodleně po jeho narození. Při registraci koní starších než rok stoupá registrační poplatek na 200 USD (u členů na 100 USD) a koně starší dvou let nejdou zaregistrovat vůbec!