NASH

Hřebci licencovaní v N.A.S.H. Registry

Pro připuštění haflingských klisen jsou N.A.S.H. Registry schváleni v ČR (SR) tito APH hřebci.

Pro připuštění NASH klisen (tedy pro šlechtění 2. generace NASH) je v ČR uchovněn prozatím pouze NASH hřebec Mac Summer Leo.