NASH

Pro chovatele v ČR

Plemeno NASH je v USA šlechtěno na podkladě čistokrevných haflingských klisen, na něž jsou připařováni vybraní paintští hřebci. Potomci registrovaní jako NASH jsou dále kříženi mezi sebou, přičemž hřebci NASH musí být před zařazením do chovu opakovaně posouzeni inspektorem chovu a licencováni (podmínky uchovnění NASH hřebců a zároveň také chovný záměr NASH viz v sekci Standard plemene).

Co se týče chovu NASH v ČR, je nezbytné, aby byla haflingská klisna čistokrevná a měla doložitelný původ (tj. vystaveno Osvědčení o původu koně s příslušností k plemeni hafling).

Klisna musí být evidována v některé evropské plemenné knize haflinga (N.A.S.H. Registry uznává i českou PK haflinga). Uchovnění klisny (absolvování svodu) od ledna 2015 není pro chov NASH povinné, stačí doložit čistokrevnost klisny jejím Osvědčením o původu koně, na němž je uvedena plemenná příslušnost. Pozor, nejedná se o průkaz koně (pas, „modrý“ průkaz), ale o samostatný doklad, vydaný PK haflinga, resp. ASCHK ČR.

Pro chov plemene N.A.S.H. nelze v žádném případě použít nečistokrevné „haflingy“, čili všechny klisny, které na první pohled jako hafling vypadají, ale nemají z jakéhokoli důvodu vystaveno Osvědčení o původu koně (např. jejich otec byl sice „papírový“ hafling, ale nebyl licencovaným plemeníkem; jejich matka byla do ČR importována bez PP; některý z předků patřil k jinému plemeni, nebo byl meziplemenným křížencem…).

Jakékoli jiné klisny než čistokrevné haflingerky nelze pro šlechtění plemene NASH použít. Platí to také pro kříženky haflinga a painta, a to i pokud mají uvedeny v průkazu koně oba rodiče. Paintský hřebec musí být totiž nejprve uchovněn v N.A.S.H. Registry v Ohiu, USA, aby mohl být jeho potomek čistokrevný NASH. Zpětná registrace není možná.

Haflingská klisna se zaeviduje v NASH Registry až společně se svým NASH hříbětem. Dokládá se její plemenná příslušnost (kopie Osvědčení o původu), genotyp a posílá se fotografie klisny s hříbětem. Návod, jak postupovat při registraci hříběte a HF klisny v N.A.S.H. Registry, viz Registrace hříběte v USA.

Certifikát vystavený N.A.S.H. Registry pro naše hříbě narozené ze spojení haflingské klisny Pegy a APH hřebce Docs Sunfire.

NASH cerifikát