NASH

Převod koně plemene N.A.S.H. na nového majitele

V případě prodeje koně plemene N.A.S.H. je třeba nechat zapsat nového majitele nejen v Ústřední evidenci koní ČR (ÚEK ČR), ale i v N.A.S.H. Registry, Ohio, USA, a to do 45 dnů od data prodeje. Používejte k tomu prosím formulář Application for transfer (překlad do češtiny viz zde). Jelikož poplatky pro členy i nečleny byly sjednoceny na nižší částku, stojí tento úkon (tzn. vystavení nového certifikátu/osvědčení o původu koně, na němž bude uveden jeho nový majitel) 20 USD. Vzhledem ke skutečnosti, že bezhotovostní platby nejsou v této chvíli možné, zašlete bankovky spolu s vyplněnou žádostí jako doporučený dopis Českou poštou na adresu:

N.A.S.H. CEO Beth Jackenheimer
225 Pearl Street
Ashland, OH 44805
USA