NASH

Září 2019 – Osvědčení o původu N.A.S.H. pro valachy

J. P. Gantous, zakladatel N.A.S.H. Registry, žádá české majitele N.A.S.H. valachů, aby informovali N.A.S.H. Registry o skutečnosti, že byl jejich hřebec vykastrován. Na základě toho mu bude vystaven nový certifikát původu koně s uvedením pohlaví gelding (valach). Ke komunikaci s N.A.S.H. Registry použijte buď e-mail: info@nash2006.com, nebo poštovní adresu:

North American Spotted Haflinger (NASH)
P. O. Box 205
Cuyahoga Falls, Ohio 44222
USA

Dále J. P. Gantous upozorňuje, že čeští chovatelé koní plemene N.A.S.H. mají povinnost informovat N.A.S.H. Registry o prodeji koně a jeho převodu na nového majitele, a to do 45 dnů od data prodeje. Příslušný formulář s pokyny k vyplnění naleznete v sekci Pro chovatele.