NASH

Listopad 2015 – Plemenitba pravých sourozenců

Členové NASH Registry byli před rokem požádáni, aby hlasovali v záležitosti plemenitby pravých sourozenců u druhé generace NASH (bratr je připuštěn na svou pravou sestru). K takovéto plemenitbě totiž u chovatele Jaka Yutzyho, majitele plemenného hřebce NASH Springviews Starlite Flash, došlo. Takřka všichni členové NASH Registry se vyslovili proti připouštění pravých sourozenců, jelikož zdravotní rizika u příbuzenské plemenitby jsou vysoká. Vzhledem k tomu, že je v chovu NASH povolena inseminace, není k ní žádný důvod. Plemenitba pravých sourozenců byla proto zakázána a dvě hříbata narozená z takového spojení byla označena za nepůvodová a nebyla zapsána do NASH Registry. Jake Yutzy dostal výstrahu a přislíbil, že se napříště připouštění plných sourozenců zdrží.
Přesto však letos požádal o registraci dvou nových hříbat, jejichž rodiče jsou praví sourozenci. NASH Registry zvažuje potrestat Jaka Yutzyho zákazem chovu NASH na 5 let, nebo rovnou doživotně.
Čeští a slovenští chovatelé NASH, kteří jsou zároveň členy NASH Registry (tzn. uhradili členský poplatek), byli vyzváni, aby o členství Jaka Yutzyho hlasovali.
J. P. Gantous nám poslal prohlášení, jehož překlad zde zveřejňujeme.

NASH Registry je víc než spravedlivá organizace. V této zemi není žádná další plemenná kniha, která by žádala své členy, aby hlasovali v záležitosti, kdo má zůstat a kdo má odejít. Vydali jsme nové nařízení, jež stanovuje, že připouštění plných sourozenců nebude tolerováno a je zakázáno. Jake Yutzy nedbal varování členů, kteří schválili toto nové pravidlo. Znovu připustil oba plné sourozence (vysvětlení: dvě pravé sestry jeho plemeníka Springviews Starlite Flash). Tím ukázal NASH Registry a jejím členům, že pravidla plemenné knihy pro něj nic neznamenají. Jsem odhodlán přimět Jaka Yutzyho, aby prodal své NASH jako bezpůvodové křížence. Jake se nechal slyšet, že ho nedonutím, aby přestal z NASH profitovat, bez ohledu na pravidla. Kdyby věděl, že mu to projde, snažil by se jednoduše vydělat peníze, a to nesmíme dopustit.
Jake Yutzy oslovil několik členů NASH Registry a požádal je, aby mi oznámili, že si od něj koupili jednu jeho klisnu, s tím, že v dokladech koně bude uvedeno jejich jméno, a nabídl jim, že od nich papíry s malým ziskem odkoupí zpět.
Tento muž je zbabělec a nezaslouží slitování.
Pro všechny členy NASH v Evropě: Jedna osoba nemůže rozhodnout o osudu člena či jeho koně. Pouze všichni členové NASH Registry jako celek mají toto privilegium, nikoli plemenná kniha. Všechna pravidla jsou schvalována aktivními členy NASH Registry a jen aktivní členové smí hlasovat. Jsme jediná koňská plemenná kniha, která umožňuje všem svým aktivním členům odsouhlasit veškerá nařízení. Pokud vaše členství vypršelo, musíte ho obnovit, abyste mohli mít v NASH hlasovací právo.
V případě pana Jaka Yutzyho je na členech NASH, nikoli na plemenné knize, aby o věci hlasovali a rozhodli o disciplinárním řízení pro chovatele i jeho hřebce Springviews Starlite Flash. Vy jako členové máte právo určit jeho osud.
Děkuji vám.

J. P. Gantous