NASH

Květen 2017 – Pravidlo o jednobarevných NASH

Členové NASH Registry byli v lednu 2017 vyzváni, aby hlasovali v záležitosti, jak se postavit k jednobarevným hříbatům NASH z druhé generace. Buď mohou být takoví koně zapsáni do zvláštního oddílu plemenné knihy s tím, že nestrakatí hřebci musí být vykastrováni (obdrží certifikát pro valachy) a jednobarevné („solid“) klisny mohou být připuštěny výhradně homozygotním hřebcem NASH, aby jejich hříbě bylo strakaté; anebo jednobarevná hříbata NASH vůbec neobdrží osvědčení o původu NASH (budou z plemenné knihy automaticky vyřazena, protože nesplňují podmínku přinejmenším 200 čtverečních palců bílé barvy).

U první generace NASH tento problém nenastal, neboť na haflingské klisny jsou připouštěni výhradně homozygotní hřebci plemene American Paint Horse, tudíž hříbata se rodí „barevná“ ve 100 % případů.

U druhé generace ovšem není stanoveno, že hřebec musí pro uchovnění splňovat podmínku homozygotnosti pro gen tobiano. Podle zásad genetiky tak může nastat situace, kdy se ze spojení dvou (heterozygotních) strakošů narodí jednobarevné hříbě. Pravděpodobnost, že k tomu dojde, je dokonce poměrně vysoká – 25 %.

Naprostá většina amerických i českých členů NASH Registry se vyslovila pro zřízení zvláštního oddílu plemenné knihy. Níže uvádíme znění pravidla o jednobarevných NASH koních:

Jednobarevné klisny NASH smí být připuštěny pouze uchovněným homozygotním NASH plemeníkem. Je-li výsledkem takového spojení klisnička, bude zaregistrována jako NASH. Tato klisnička může být připuštěna homozygotním či heterozygotním licencovaným NASH hřebcem, nemusí již být připuštěna výhradně homozygotem. Výběr vhodného plemeníka je ponechán na chovateli. Pokud se ze spojení jednobarevné klisny a homozygotního NASH hřebce narodí hřebeček, bude zaregistrován jako NASH. Je-li dostatečně kvalitní, aby se mohl stát plemeníkem, bude zaregistrován jako hřebec. Všechna jednobarevná hříbata musí být vyfocena spolu s klisnou. Všechny 4 obrázky musí být s matkou hříběte. Nebudeme tolerovat žádné podvody. V odůvodněných případech bude jako důkaz požadován genotyp rodičů.