NASH

Červenec 2020 – Nový formulář pro registraci hříběte NASH

V sekci Pro chovatele naleznete nový formulář pro registraci hříběte NASH (viz odkaz). Pomocný český překlad je k dispozici zde). Pozor, do N.A.S.H. Registry zasílejte vyplněný pouze anglický originál. Ke komunikaci s N.A.S.H. Registry použijte buď e-mail: info@nash2006.com, nebo poštovní adresu:

North American Spotted Haflinger (NASH)
P. O. Box 205
Cuyahoga Falls, Ohio 44222
USA

Poplatek za registraci (20 USD) je možné poslat pouze v hotovosti (jako bankovky přiložené k vyplněnému formuláři, DNA testu a fotografiím hříběte).


Nové pravidlo v chovu NASH

Ačkoli původně zamýšlel zakladatel plemene NASH J. P. Gantous oddělovat v chovu jednotlivé generace koní (tzn. připouštět na klisny 1. generace pouze hřebce z 1. generace, na klisny 2. generace hřebce ze 2. generace atd.), pro zlepšení dostupnosti hřebců stanovil v květnu 2020 nové pravidlo. Všichni licencovaní NASH plemenní hřebci mohou být připuštěni na jakoukoli registrovanou NASH klisnu (tzn. například hřebec ze třetí generace na klisnu z první generace).

V ČR se zatím vyskytuje jen 1. generace NASH klisen a taktéž pouze jediný licencovaný plemenný hřebec NASH z 1. generace Mac Summer Leo, tudíž v současnosti není toto pravidlo pro český chov aktuální.